Zrealizowane - zamówienia publiczne

Budowa dwóch budynków mieszkalnych 18-rodzinnych dla Gminy Miejskiej Tczew

przy ulicy Prostej 1B i 1C w Tczewie - oddanie 2010-06

Budynek mieszkalny 44-rodzinny z garażami "L" dla MTBS

Budynek mieszkalny 44-rodzinny z garażami "L" dla MTBS

Dwa budynki mieszkalne 18-rodzinny i 38-rodzinny dla TTBS

przy ulicy Armii Krajowej "2G" i "2H" w Tczewie - oddanie 2008-10

Budynek mieszkalny 44-rodzinny z garażami "K" dla MTBS

przy ulicy Michałowskiego 20 w Malborku - oddanie 2008-10

Budynek mieszkalno-usługowy 72-rodzinny z garażami i 2 lokalami użytkowymi "I-U-J" dla MTBS

przy ulicy Rolniczej 14 w Malborku - oddanie 2007-09

Budowa Zespołu Szkół Średnich dla Urzędu Miasta i Gminy Sztum - etap I

przy ulicy Zawadzkiego 15 w Dzierzgoniu - oddanie 2007-07

Budynek mieszkalny 46-rodzinny z garażami "H" dla MTBS

przy ulicy Rolniczej 11 w Malborku - oddanie 2006-08

Dwa budynki mieszkalne 18-rodzinny i 28-rodzinny dla TTBS

przy ulicy Armii Krajowej "2E" i "2F" w Tczewie - oddanie 2006-07

Dwa budynki mieszkalne 18-rodzinny i 28-rodzinny dla TTBS

przy ulicy Armii Krajowej "2C" i "2D" w Tczewie - oddanie 2005-06

Budynek mieszkalny 37-rodzinny z garażami "G" dla MTBS

przy ulicy Rolniczej 12 w Malborku - oddanie 2005-05

Adaptacja obiektu po koszarowego pod Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku - oddanie 2005-04

Budynek mieszkalny 38-rodzinny dla TTBS

przy ulicy Armii Krajowej 2B w Tczewie - oddanie 2004-12

Budynek mieszkalny 45-rodzinny z garażami

przy ulicy Smoluchowskiego w Malborku - oddanie 2011-10

Budynek mieszkalny 37-rodzinny z garażami "F" dla MTBS

przy ulicy Rolniczej 8 w Malborku - oddanie 2004-10

Budowa szkoły - etap II, część sportowa, Hala Widowiskowo-Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5

przy ulicy Wybickiego 32 na osiedlu Południe w Malborku - oddanie 2004-02

Dwa budynki mieszkalne 36-rodzinne (nr 2 i nr 3) dla Spółdzielni Mieszkaniowej "FILAR"

przy ulicy Żyrardowskiej 75 i 73 w Elblągu - oddanie 2003-12

Budynek mieszkalny 33-rodzinny z garażami "E" dla MTBS

przy ulicy Rolniczej 10 w Malborku - oddanie 2003-09

Budynek mieszkalny 44-rodzinny z garażami "D" dla MTBS

przy ulicy Rolniczej 9 w Malborku - oddanie 2002-10

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 oraz modernizacja budynku byłego Młodzieżowego Domu Kultury dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2

przy ulicy Reja 15 w Sztumie - oddanie 2002-02

Budynek mieszkalny 40-rodzinny "C" dla MTBS

przy ulicy Michałowskiego 8 w Malborku - oddanie 2001-09

Budowa sali gimnastycznej, rozbudowa Szkoły Podstawowej i modernizacja kotłowni

w Ryjewie - oddanie 2000

Budynek mieszkalny 40-rodzinny "A" dla MTBS

przy ulicy Michałowskiego 10 w Malborku - oddanie 1999-10

Kapitalny Remont Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego

przy ulicy Armii Krajowej 105/106 (ZOZ) w Malborku - oddanie 1998

Adaptacja budynku na siedzibę Banku Spółdzielczego

przy ulicy 17-Marca 32 w Malborku - oddanie 1998

Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem i częścią socjalną

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Stawie - oddanie 1997

Renowacja Banku Rozwoju Cukrownictwa

przy ulicy Sikorskiego 13 w Malborku - oddanie 1995

Adaptacja budynku biurowego po byłym POM w Nowym Stawie

dla potrzeb Szkoły Podstawowej - oddanie 1995
PRZYSZŁOŚĆ
(c) 2016 "PRZYSZŁOŚĆ" Piotr Wysocki / Projekt: www.aquacom.pl
SSL certificates