Polityka prywatności

Informujemy, że w  Przedsiębiorstwie Budowlano – Remontowym PRZYSZŁOŚĆ Piotr Wysocki
w Malborku przetwarzane są dane osobowe. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych
w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest Dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlano – Remontowego PRZYSZŁOŚĆ Piotr Wysocki w Malborku (dalej będziemy używać skrótu PBR Przyszłość).

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
Inspektorem Ochrony Danych w PBR Przyszłość jest Piotr Sypniewski. 

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane które przetwarzamy są niezbędne w celu realizacji zadań i obowiązków związanych
z funkcjonowaniem PBR Przyszłość. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia poprawnej i wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych / wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami/. Przetwarzanie odbywa się również na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie lub jeśli jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PBR Przyszłość.

Komu udostępniamy dane?
Przetwarzane dane nie udostępniamy podmiotom trzecim, innym państwom lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy obowiązującego prawa lub zawartej i wykonywanej umowy. 

Jak długo przetwarzamy dane?
Państwa dane przetwarzamy
do czasu wykonania umowy  lub zgodnie z obowiązkiem prawnym, który określają przepisy szczegółowe.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także cofnąć zgodę, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skorzystać
z prawa do przenoszenia danych lub z prawa do bycia zapomnianym. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w sekretariacie PBR Przyszłość.  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. Mogą Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 

Jak dbamy o twoje dane?

Administrator danych osobowych zwraca szczególną wagę na należyte zabezpieczenia danych oraz prawidłowe procesy ich przetwarzania. Dostosowujemy procedury oraz stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne w celu ochrony danych.

 

 

Nasze dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe PRZYSZŁOŚĆ Piotr Wysocki
ul. Prusa 1
82-200 Malbork
tel. 55 273 20 16 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PRZYSZŁOŚĆ
(c) 2016 "PRZYSZŁOŚĆ" Piotr Wysocki / Projekt: www.aquacom.pl
SSL certificates